Artık Pencereleriniz Elektrik Üretebilecek

Kaliforniya Üniversitesi, Los Angeles (UCLA) ‘daki araştırmacılar yeni bir çeşit şeffaf güneş pili ürettiler. Böylece hem dışarı görülebilecek hem de camlar elektrik enerjisi üretebilecek. Araştırma ACS Nano Dergisi’ nde yayınlandı.

UCLA’ lı araştırma takımının yaptığı yeni polimer güneş hücreleri (PSC-polymer solar cell) temelde güneş ışığı değil kızılötesi ışığı absorbluyor ve  % 70 görünürlüğe sahip. Cihaz fotoaktif plastikten yapılıyor ve kızılötesi ışığı absorblayıp, elektrik akımına çeviriyor.

” Sonuçlara bakıldığında, şeffaf polimer güneş pillerinin kullanım alanının oldukça geniş olduğu ve akıllı pencereler dahil pek çok elektronik cihazda kullanma potansiyeli olduğunu göreceksiniz” dedi UCLA’ dan Malzeme Bilimi Mühendisliği’ nden profesör ve takım lideri Yang Yang. Yang Yang aynı zamanda Kalifornia Nano Sistemler Enstitüsü’ nde Nano Dönüştürülebilir Enerji Merkezi Direktörlüğü yapıyor.

Yeni üretilen malzemenin özellikleri gerçekten etkileyici. Polimer güneş hücreleri hem esnek, hem hafif ve hem yüksek voltaj üretiyor. Bunlara karşın fiyat açısından da oldukça cazip.

Daha önceden şeffaf veya yarı geçirgen pek çok polimer güneş hücresi denemesi yapılmıştı. Fakart şu ana yapılan pillerde ya şeffaf değildi ya da enerji verimi oldukça düşüktü ve bununla beraber fabrikasyona uygun değillerdi.

UCLA Kaliforniyalı araştırmacılar görünebilir şeffaf polimer pilleri yapmak için en üst şeffaf elektrotta yakın kızılötesi ışığa duyarlı polimer ve gümüş nanotel kompozit filmler kullandı. Böylece yakın bölgedaki kızılötesi ışığı absorbluyor ve görünebilir dalga boyunda güneş pilinin şeffaflığını sağlıyor.

Şeffaf iletken materyal gümüş nano teller ve titanyum dioksit nanoparçacıklar kullanılarak önceden  kullanılan ışık geçirmeyen metal elektrotlara göre bir diğer devrim yaşandı. Bu kompozit materyal sayesinde ayrıca enerji dönüşümünde % 4 verim sağlandı.

Kaynak: http://www.sciencedaily.com/releases/2012/07/120720135715.htm

 

 

 

Leave a Comment

*